Xia Xia (Niu Niu) at Chongqing Zoo (Chongqing Dongwuyuan)

Error: Bad query.
Xia Xia (Niu Niu)
ID Number:
Species: Asian elephant
Sex and age:Female 9 years
Management:unknown
Location:Chongqing Zoo (Chongqing Dongwuyuan)
ArrivedChongqing Zoo (Chongqing Dongwuyuan) 2008-08-16
Born:2008-08-16 captive-born
Parents: x