'; $html .= 'Hits:'.$numbers[0].''; $html .= 'Internet Explorer'.$numbers[1].''; $html .= 'Netscape'.$numbers[2].''; $html .= 'Konqueror'.$numbers[3].''; $html .= 'Opera'.$numbers[4].''; $html .= 'Onbekend'.$numbers[5].''; $html .= ''; echo "$html"; } else { $html = 'Kan file niet openen'; echo "$html"; } } } else { if($fp = @fopen("counter.txt", "r+")) { // File bestaat, dus lees de file en tel er 1 bij op $numbers= leesBestand($fp); /* Array ziet er als volgt uit: * plaats 0 hits * plaats 1 ie * plaats 2 ns * plaats 3 konq * plaats 4 opera * plaats 5 onbekend */ $browser = checkBrowser(); if ($browser == "ie") { $numbers[1] = $numbers[1] + 1; } elseif ($browser == "ns") { $numbers[2] = $numbers[2] + 1; } elseif ($browser == "konq") { $numbers[3] = $numbers[3] + 1; } elseif ($browser == "opera") { $numbers[4] = $numbers[4] + 1; } elseif ($browser == "onbekend") { $numbers[5] = $numbers[5] + 1; } // Tel 1 hit erbij $numbers[0] = $numbers[0] + 1; rewind($fp); $i = 0; while ($i <= 5) { fwrite($fp, $numbers[$i]."\n"); $i++; } // maak van de array begrijpbare variabelen zodat ze op de site gebruikt kunnen worden $hits = $numbers[0]; $hits_ie = $numbers[1]; $hits_ns = $numbers[2]; $hits_konq = $numbers[3]; $hits_opera = $numbers[4]; $hits_unk = $numbers[5]; } else { // File bestaat niet $fp = fopen("counter.txt", "w"); // Vul array $numbers $i = 0; while ($i <= 5) { $numbers[$i] = 0; $i++; } $browser = checkBrowser(); if ($browser == "ie") { $numbers[1] = 1; } elseif ($browser == "ns") { $numbers[2] = 1; } elseif ($browser == "konq") { $numbers[3] = 1; } elseif ($browser == "opera") { $numbers[4] = 1; } elseif ($browser == "onbekend") { $numbers[5] = 1; } // 1 hit er bij $numbers[0] = 1; $i = 0; while ($i <= 5) { fwrite($fp, $numbers[$i]."\n"); $i++; } } } function leesBestand($fp) { $i = 0; while (!feof ($fp)) { $count = fgets($fp,4096); $numbers[$i] = str_replace ("\n", "", $count); $i++; } return $numbers; } function checkBrowser() { // Functie zoekt uit welke browser een surfer gebruikt $useragent = getenv("HTTP_USER_AGENT"); if (preg_match ("/MSIE/i", $useragent)) { // Internet exploder $browser = "ie"; return $browser; } elseif (preg_match ("/Gecko/i", $useragent)) { // Iets met een gecko engine waarschijnlijk Mozilla of netscape $browser = "ns"; return $browser; } elseif (preg_match ("/Konqueror/i", $useragent)) { // Konqueror $browser = "konq"; return $browser; } elseif (preg_match ("/Opera/i", $useragent)) { // Opera $browser = "opera"; return $browser; } else { // Onbekende browser $browser = "onbekend"; return $browser; } } // Sluit file af fclose($fp); ?>