Bambina at Circus Strassburger

† Bambina
ID Number:
Species: Asian elephant (Elephas maximus)
Sex and age:Female ♀ less than 20 years old (maximum age) less than 20 years old (maximum age)
Dead date: 1927,
Death reason: disease: anemiia, Elephant Elephant TB (Mycobacterium tuberculosis) (Mycobacterium Elephant Elephant TB (Mycobacterium tuberculosis) (Mycobacterium tuberculosis))?
Location:Circus Strassburger
ArrivedCircus Strassburger
Born:>1907 wild
Document updated2018-05-15: death reasons, apr birth date
Died on tour in Karlskoga or örebro, Sweden.

Her grave and a stone statue is at the animal cemetry Franciskuslunden in Ă–rebro, Sweden.

1927-07-27:Stor förlust för Cirkus Strassburger. Under Cirkus Strassburgers besök i Örebro har en av sällskapets nio elefanter avlidit. En tysk veterinär som eftertelegraferats kom för sent för att rädda det dyrbara djuret. Dödsorsaken var anemi, varjämte djuret, en 18-à 20-årig hona, även led av lungtuberkulos. Innan elefanten grävdes ned tillvaratogs för Karolinska läroverkets räkning, det omkring 200 kg. vägande huvudet, som efter nödig bearbetning skall införlivas med läroverkets zoologiska museum endera uppstoppat eller som kranium.Västmanlands Folkblad

Sources, among others

  • http://www.franciskuslunden.se
  • http://cirkus-dk.dk/htm/dk/nyheder2004.htm
  • http://leontina.blogg.se/2009/august/franciskuslunden.html

Internal relevant links

Search more on the web for Bambina

54.144.100.123Home Guestbook Recent changes-updates Glossary - Encyclopedia Frequently asked questions Elephant Facts & Trivia Evolution Extinct:Proboscidea Species Anatomy Diseases People Care Footcare Training Breeding Database Location database Shiva Organizations Literature F Posters Website Webrings Contact Selected links News