Infinita at Cabarceno Zoo Obregon (Parque de la Naturaleza de Cabarceno)

Error: Bad query.
Infinita
ID Number:EEP Number: 20034 - 
Species: African Bush elephant
Sex and age:Female 12 years
Management:No contact
Location:Cabarceno Zoo Obregon (Parque de la Naturaleza de Cabarceno)
ArrivedCabarceno Zoo Obregon (Parque de la Naturaleza de Cabarceno) 2005-05-03
Born:2005-05-03 captive-born
Parents: x